JTI winkel


Accepteren Voor een goed functionerende website vragen wij u de Cookies te accepteren.

Coaching and type (EN)

  • Coaching and type (EN)
AANTAL PAGINA'S NAKIJKEN EN GEWICHT

Dit betreft de Engelse versie van het boek Coaching en Type.

De relatie tussen typevoorkeur en ontwikkelingsstrategieën tijdens de coaching komen in dit boek aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van de vaardigheden, behorende bij de acht voorkeuren gevolgd door vele oefeningen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Per voorkeurstype wordt aangegeven hoe de voorkeuren van invloed zijn op de wijze van coachen en welke voorkeuren van belang zijn in het coachen van uw deelnemer.

U vindt er praktische tips en leidraden wat verstandig is om vooral wel te doen en tips op welke terreinen enige voorzichtigheid geboden is.

Inhoud:
1. Inleiding
2. Vaststellen ware type
3. Sterke punten en uitdagingen
4. Vaardigheden die verbonden zijn met de acht voorkeuren
5. Beheersen en leuk vinden
6. Terreinen voor ontwikkeling
7. Oefeningen:
- Oefeningen om de Extraversion vaardigheden te ontwikkelen
- Oefeningen om de Introversion vaardigheden te ontwikkelen
- Oefeningen om de Sensing vaardigheden te ontwikkelen
- Oefeningen om de iNtuition vaardigheden te ontwikkelen
- Oefeningen om de Thinking vaardigheden te ontwikkelen
- Oefeningen om de Feeling vaardigheden te ontwikkelen
- Oefeningen om de Judging vaardigheden te ontwikkelen
- Oefeningen om de Perceiving vaardigheden te ontwikkelen


Praktisch:
Titel: Coaching en Type
Auteur: Thor Ødegård

Prijs per boek

€ 12,00

Gerelateerde producten