Referenties


Stacks Image 5


Action Type Coaching ‘Just do it!’

Het Hogeschoolbrede keuzevak ‘Action Type Coaching’ , waarvoor de JTI wordt ingezet, is bedoeld voor studenten die zichzelf beter willen leren kennen, twijfelen aan hun studiekeuze of vastlopen in hun studie. Eigen voorkeuren, competenties, aanleg en misschien onvermoede talenten worden inzichtelijk, door een vraag- en antwoordspel tussen docent en student. Een praktische manier van werken dus! Communicatie, leerstijlen en motoriek komen aan bod. In een elevator pitch presenteren de studenten zich aan het einde van de cursus.

Talentontwikkeling is iets dat een belangrijk thema is op de Hogeschool Rotterdam en Action Type Coaching kan studenten en ook mensen van buiten helpen succesvol te zijn in studie of werk. Genoemd thema sluit aan bij de slogan van de Hogeschool: Overtref jezelf!

Daarnaast is Action Type Coaching een middel dat bij de opleiding CE:SportMarketing & Management
wordt ingezet bij de studieloopbaancoaching vanaf het eerste jaar van deze studie en het projectwerk.
Studenten leren zo bewuster met hun omgeving om te gaan en ook met hun eigen zwakheden of die van de ander. Focus ligt hier op coach elkaar en jezelf!

Het hele team van SportMarketing & Management is door Dick op geheel eigen wijze getraind om de JTI goed en effectief te kunnen inzetten in de contacten met studenten en hun coaching. Tevens maakt het inzichtelijk op welke manier onze manier van lesgeven aan de specifieke studentpopulatie
het effectiefst en stimulerends kan zijn. Dick heeft ons naar de eigen competenties en het eigen lesgedrag laten kijken. Dank daarvoor!

Jackie Kotvis- Hermanus
Docent Communicatie, Engels en Action Type coaching Hogeschool Rotterdam