Referenties
Bij een aantal Masteropleidingen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt de Jungian Type Index (JTI) gebruikt. Een tweetal voorbeelden:

Bij de Master Pedagogiek krijgen de studenten bij de allereerste bijeenkomst een speelse en interactieve workshop aangeboden van waaruit de deelnemers hun best passende type ontdekken. Van daaruit worden pluriforme supervisie/intervisiegroepen geformeerd op basis van JTI-temperamenten; professionals uit het pedagogisch werkveld die de komende twee jaar met elkaar aan het werk gaan en van en met elkaar (gaan) leren. JTI helpt door het vormgeven aan een gemeenschappelijk vocabulaire, leert mensen te focussen op kwaliteiten en het waarderen en bevragen van anderen vanuit verschillen: het geheel is op die wijze meer dan de som der delen. Gedurende de opleiding komt JTI regelmatig terug.

Bij de Master Neurorevalidatie en Innovatie wordt JTI ingezet op het moment dat de studenten in het werkveld uitvoering gaan geven aan projectplannen. JTI helpt studenten bij het inzichtelijk krijgen van de eigen kwaliteiten en valkuilen. Door met elkaar samen te werken is JTI behulpzaam met het vormgeven van de strategie om de innovatie door de organisatie gedragen te krijgen: E=K*A (effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie) wordt tastbaar vormgegeven.

Ignas Jansen
coach/trainer en eigenaar Advieswerk verandermanagement