Teamontwikkeling met het Team Kompas

 
Het Team Kompas is gebaseerd op twee modellen: 'The Elements of Work' en 'The Chain of Work' en is een aanvulling op de typetheorie van C.G. Jung.

Het Team Kompas is een eenvoudige methodiek, die gebruikt wordt om een team efficiënter en effectiever te laten samenwerken. De resultaten zullen sterker verbeterd worden als de methodiek gebruikt wordt in samenhang met de Jungian Type Index (JTI).

Twee vooronderstellingen liggen ten grondslag aan ons begrip van teamwerk en hoe teams kunnen worden ontwikkeld:
  1. Mensen zijn verschillend.
  2. Mensen ervaren bepaalde taken verschillend.

Je kunt stellen dat geen enkel individu compleet kan zijn, maar een team kan dit wel.
 
Stacks Image 36
Persoonlijkheidsvoorkeuren worden in dit model omgezet in acht teamrollen. Iedere persoonlijkheidsvoorkeur vertegenwoordigd drie teamrollen.

Door te werken met Team-Kompas, als aanvulling op het verkregen eigen inzicht op basis van je Jungiaanse Type Index, krijgt iedere deelnemer inzicht in de rollen die hij/zij vertegenwoordigd in het team. Passen deze rollen bij de persoonlijke voorkeur? Hoeveel tijd besteed je aan welke rol?

Bij de methodiek hoort een werkboek welke gebruikt kan worden in dit proces.
 
Vanaf januari 2020 kan iedereen die gecertificeerd is voor je JTI en voor Team Kompas een Team Kompas Rapport genereren vanuit de online webapplicatie www.onlinejti.com. De teamleden hebben een JTI vragenlijst ingevuld en worden toegevoegd aan een team. Vervolgens is het mogelijk het Team Kompas Rapport samen te stellen.

Wat staat er in deze rapportage?
 
  • Een uitgebreide beschrijving van het type team
  • Uitgebreide beschrijving voor leiderschapsbehoeften
  • Overzicht van de aanwezige teamrollen
  • Uitleg over de 8 verschillende teamrollen, gekoppeld aan namen van teamleden
  • Vergelijking huidig team met gewenst team
  • Persoonlijk advies vanuit de consultant (JTI geaccrediteerde)


 
 
Stacks Image 17
Stacks Image 22
Stacks Image 25
Om gebruik te maken van deze rapportage is het nodig om hiervoor geaccrediteerd te zijn.
De prijs van deze accreditatie is € 495,- excl. BTW.

Wil je meer informatie of je direct aanmelden? Mail dan naar info@forstar.nl