Accreditatietraining


Naast een stevige basis over de vier dimensies en de acht functies binnen de Typologie worden er twee belangrijke accenten gelegd:

1. Het betrouwbaar vaststellen van het juiste Typeprofiel voor iedere deelnemer. Dit gebeurt door het invullen van een vragenlijst en het houden van een feedbackgesprek over de resultaten.

2. Het praktisch toepassen van de Typologie op diverse terreinen, zoals communicatie, veranderingsprocessen, conflicthantering en leerstijlen in diverse werk- en leersituaties in het bedrijfsleven, het onderwijs en de sportwereld. Na afloop van deze accreditatie bent u in staat om de JTI zelfstandig in te zetten en te gebruiken in uw eigen praktijk.

Remco Nijboer (Forstår) heeft ruim 10 jaar ervaring in het (internationaal) werken met de Jungiaanse Typologie. Hij deelt deze ervaring door het geven van talrijke voorbeelden over gebruik van de Typologie.


Praktische informatie

De accreditatie duurt 3 dagen, onderverdeeld in 2 blokken.
In het eerste blok komen de fundamenten van de typologie aan de orde, worden de vier dimensies uitgebreid uitgelegd en wordt aandacht besteed aan de verbinding met ons lichaam.
In het tweede blok komen thema’s als conflicthantering, omgaan met stress en veranderingsprocessen aan bod.
Er volgt op de laatste dag een theoretisch examen en een praktisch examen, waarbij door middel van testpersonen het hele proces van het invullen van de vragenlijsten, het daarop volgende gesprek en het geven van feedback doorlopen wordt.
Na afloop kan iedereen op een verantwoorde manier met de JTI werken en gebruik maken van de online vragenlijsten en de uitgebreide rapportages per type.

Verdere informatie

De JTI gaat uit van de Jungiaanse Typetheorie, zoals Jung die beschreef in 1921.
Deze theorie is verder uitgediept door mensen als Briggs en Myers (MBTI), Keirsey (Temperamenten), Haas (de acht functies), Benziger (het falsifiëren van ons Type) en Lowen (de motoriek). Al deze inzichten komen aan de orde, waarbij de nadruk ligt op het toepassen van de Typologie.
Het toekennen van vier letters vanuit de verschillende dimensies is te weinig om uiteindelijk mee aan de slag te gaan en leidt tot hokjesdenken. Terwijl binnen deze training juist de nadruk wordt gelegd op het feit dat iedereen een ‘favoriet hokje’ heeft maar een persoon niet beperkt is tot dit hokje. De JTI wordt gezien als een dynamisch en praktisch instrument.
Het bijzondere van deze training is dat naast de uitgebreide theoretische achtergronden de verbinding gemaakt wordt met onze motoriek en onze manieren van bewegen.
De link tussen theorie en praktijk is erg belangrijk en binnen de training neem je bij meerdere mensen de vragenlijst af waarmee de voorkeur voor een bepaald type wordt gemeten. Feedback gesprekken naar aanleiding van de resultaten uit de vragenlijst vormen de kern van de accreditatie.

Toepassing van de JTI vindt plaats in het bedrijfsleven om optimaal gebruik te maken van de diversiteit in teams en om in persoonlijke coaching en ontwikkeling de juiste coach- en leerstijl toe te passen.
In het onderwijs gebruiken studentenbegeleiders de JTI om op maat studenten te begeleiden bij hun leerprocessen, stage –en beroepskeuzes en wordt het als keuzevak aangeboden.
In de sport wordt het ingezet om de meest effectieve manier te gebruiken om talenten te ontwikkelen en om de relatie trainer/coach en sporter resultaatgerichter te maken.

De prijs is aantrekkelijk, omdat je maar 60% betaalt van een vergelijkbare accreditatie.
De trainer, Remco Nijboer, verkreeg in 2019 de licentie voor de Jungian Type Index van de ontwerper Thor Ødegård, eigenaar van bureau Optimas in Noorwegen. Dick Otter is tot en met 2018 de licentiehouder in Nederland geweest. De laatste jaren heeft hij veel met Remco samengewerkt en heeft hij nu officieel het spreekwoordelijke stokje aan Remco overgedragen. Dick blijft betrokken bij de JTI, onder andere bij het verzorgen van masterclasses.
Naast accreditaties en teamtrainingen accrediteert en adviseert Remco ook in-company medewerkers om in hun bedrijf met de JTI te werken.
Remco traint in bedrijven, het onderwijs en de sportwereld en heeft op diverse internationale conferenties workshops gegeven.Prijs: € 1950,- ex BTW. Dit is inclusief alle presentaties, toegang tot het online account en JTI boeken / materialen.


Wil je meer informatie of je direct aanmelden? Mail dan naar info@forstar.nl