JTI Vragenlijst

 
Online JTI voor gecertificeerden
De Jungiaanse Type Index, ofwel de JTI, is een persoonlijkheidsvragenlijst dat bestaat uit 56 vragen. Iedere geaccrediteerde trainer heeft toegang tot een online systeem waaruit vragenlijsten afgenomen kunnen worden. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van papieren vragenlijsten.
Deze betrouwbare en valide vragenlijst helpt je inzicht te krijgen in jouw natuurlijke, persoonlijke voorkeuren en die van anderen.

 

Rapportage

Rapportage Jungiaanse Type Index (JTI)


Nadat de vragenlijst is afgenomen en er een persoonlijk gesprek over heeft plaatsgevonden, ontvang je een uitgebreide rapportage waarin diep ingegaan wordt aan de betekenis van jouw voorkeuren. In deze context kan een voorkeur gedefinieerd worden als: wat iemand naar alle waarschijnlijkheid geneigd is te doen wanneer deze volledig vrij is om te kiezen.
 

Wat is voorkeur?

 
Voorkeuren zijn dragende fundamenten van de psyche. We ontwikkelen onze voorkeuren in interactie met de buitenwereld. Veranderingen in voorkeuren zijn over het algemeen onderhevig aan een langdurig proces. Het vaststellen van de typevoorkeur is echter op zich van weinig waarde. Zoals Jung zelf zegt: ‘Dit soort classificaties is slechts een kinderlijk spelletje, net zo betekenisloos als het indelen van de mensheid in lange en korte schedels’ (Jung, geciteerd in Borbye, 1996)
 

De waarde van Typologie

 
 
De waarde van de Typologie ligt in het feit dat zij inzicht geeft in de diversiteit onder de mensen, waardoor begrip en waardering ontstaat. De JTI geeft met bijbehorende boek* en rapportage inzicht en handvatten als het gaat om bijvoorbeeld leerstijlen, drijfveren, communicatiestijl, conflicthantering, motorische voorkeuren, natuurlijke kwaliteiten en aandachtspunten. Praktisch, leesbaar en begrijpelijk.

Door de JTI als instrument in te zetten in teamtrainingen wordt onder ander het volgende bereikt:

  • Er ontstaat een beter begrip in de diversiteit onder mensen
  • Er ontstaat een beter inzicht in drijfveren en motieven van zichzelf en van anderen
  • Ieder krijgt inzicht in eigen behoeften en die van anderen
  • De deelnemers begrijpen eigen emoties en die van anderen
  • Inzicht in de verschillende “talen” die gekoppeld zijn aan het voorkeurstype
  • Inzicht in de meest passende werkomgeving
  • Het verbeteren van teamprestaties door de inzichten te vertalen naar bijvoorbeeld taak-/rolverdeling, procedures&gedragswijzen en missie/visie/doelstellingen.
Stacks Image 70
*Bij de vragenlijst hoort een boek: Inzicht in Jungiaanse Typen (70 pagina’s). Dit boek gaat dieper in op de betekenis van de vier dimensies en volgt Jungs gedachtegang hierbij. Alle 16 Typen worden uitgebreid beschreven in het boek.