Referenties
DSM ICT voert wereldwijd een cultuurveranderings programma uit, waarin het herkennen en waarderen van diversiteit en inclusiviteit een cruciale pijler is. De wereldwijd opererende organisatie werkt vaak met virtuele teams en met medewerkers met een heel diverse culturele achtegrond. DSM ICT zet om diverse redenen het JTI instrument wereldwijd in.

Het doel van de inzet van de JTI is de medewerkers in China, India, Singapore, Verenigde Staten, Brazilie, Zwitserland en Nederland een beter begrip van de eigen voorkeuren te laten zien en ervaren alsmede waardering te verkrijgen voor de voorkeurstijlen van de collega’s. Gebruik van type theorie biedt inzicht in de voorkeuren die mensen hebben. Van hieruit wordt de vertaling gemaakt naar communicatie, veranderstijlen, omgaan met conflicten en stijl van leidinggeven. JTI wordt vervolgens gebruikt als instrument voor talentontwikkeling, teambuilding, verbetering van de communicatie.

DSM heeft met behulp van LEF bv (nu: Forstår) een JTI coach netwerk ingericht om op elke locatie JTI assesments, workshops en coaching uit te voeren met de medewerkers. Een belangrijke reden om voor LEFconsult bv te kiezen was dat in de aanpak inzichten uit de neuro fysiologische wereld gebruikt worden. Dat laatste geeft enorme praktisch toepasbare mogelijkheden om medewerkers naast theorie ook praktisch en fysiek de kracht van het instrument te laten ervaren.

Frank Hurkmans – DSM ICT BV